Gazeta AgroNews Nr. 8

P rojektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w warunkach zatwierdzenia substancji czynnych chlotianidyna, tiametoksam oraz imidachlopryd, polegających na: n wprowadzeniu zakazu stosowania zapraw nasiennych, produktów doglebowych i nalistnych zawierających ww. substancje czynne w ochronie upraw atrakcyjnych dla pszczół z wyjątkiem zbóż ozimych; n wprowadzeniu od 1 lipca 2013 r. zakazu obrotu i używania zaprawionych nasion; n zobowiązaniu Państw Członkowskich do wprowadzenia zmian lub wycofania istniejących zezwoleń dla produktów zawierających te substancje do 30 kwietnia 2013 r.; n ustanowieniu maksymalnego okresu na wyprzedaż do 30 czerwca 2013 r. Komisja Europejska, jako podstawę do wydania tego rozporządzenia wskazała art. 21 ust. 3 oraz art. 49 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady nr 1107/2009/ WE. Jako nowe informacje naukowe na temat zdrowia pszczół wskazała badania opublikowane wiosną 2012 r. dotyczące wpływu tych substancji na zdrowie pszczół – m.in. Whitehorn, Henry et al, omówione w raporcie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który był podstawą, zdaniem Komisji Europejskiej, do przedłożenia niniejszej propozycji aktu prawnego. PSOR za odrzuceniem projektu KE w sprawie neonikotynoidów Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zaapelowało do Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie zakazu wprowadzenia stosowania substancji czynnych chlotianidyna, tiametoksam oraz imidachlopryd. 8 Temat numeru numer 08 PRODUKCJA ROŚLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=