Gazeta AgroNews Nr. 8

M inisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszczęło procedurę zmierzającą do wyrejestrowania środków ochrony roślin, które zawierają imidachlopryd, chlotianidynę i tiametoksam. Ministerstwo uzasadnia swoje postępowanie raportem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który to jednak nawet nie wspomina o zasadności ani celowości usunięcia tych produktów z rynku. Formułując swoje stanowisko w ten sposób EFSA nie odniosła się jednak do dobrej praktyki rolniczej, sposobów ograniczania ryzyka oraz znaczenia neonikotynoidów dla jakości i wielkości produkcji rolnej. Sprawa nie ma charakteru merytorycznego, gdyż wszelkie wyniki badań i oceny bezpieczeństwa znane były naszemu Ministerstwu już wcześniej, w trakcie rejestracji produktów. Redakcja: Czy pojawiły się jakieś nowe dowody naukowe, które spowodowały proces totalnego usunięcia jakichkolwiek zastosowań tych substancji? Krystyna Gurbiel: Nowy, bardzo ważny element to raporty naukowe Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności – EFSA, które zostały opublikowane w dniu 16 stycznia 2013 r. Raporty te zostały opracowane na prośbę Komisji Europejskiej w związku z kontrowersjami naukowymi dotyczącymi potencjalnie szkodliwego oddziaływania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów na pszczoły i inne owady zapylające. Raporty naukowe EFSA powstały w oparciu o najnowszą wiedzę naukową i techniczną oraz z uwzględnieniem informacji dotyczących aktualnie dopuszczonych do obrotu w państwach członkowskich środków ochrony roślin zawierających Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa w sprawie wycofania noenikotynoidów Rozmowa z podsekretarz stanu – Krystyną Gurbiel 4 numer 08 wywiad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=